Tag: popular

อาการจิตเป็นสมาธิ เป็นอย่างไร

เวลาจิตรวมสงบลงเป็นสมาธิคือ  จะรู้สึกเหมือนตัวเราหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่ง  ตัวเราจะกลายเป็นตัวรู้  ไม่มีร่างกาย  รู้นิ่งอยู่ที่อะไรสักอย่างแบบแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียว  เช่น บางคนเห็นเป็นภาพนิมิตอะไรสักอย่าง  หรือบางคนเห็นเป็นความว่าง หรือบางคนเห็นเป็นแสงสว่าง ..ฯลฯ สารพัดอย่าง.. ขณะที่จิตรวมนั้น จะมีอาการปีติ สุข มากๆๆๆ  ความสุขตอนนั้นจะมหัศจรรย์ล้นเหลือ...

Art Therapy ศิลปะบำบัด คลายเครียด ฝึกสมาธิ

"ศิลปะ" ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วย เรื่องของความงดงาม ความคิดสร้างสรรค์ และการปลดปล่อย จิตวิญญาณเท่านั้น แต่ศิลปะยังช่วยให้เราเกิดความรู้สึกอิ่มเอม เบิกบานใจอันจะนำไปสู่ศาสตร์แห่งการบำบัดได้อีกด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกสมาธิ ผ่อนคลายจิตใจ และเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านผลงานศิลปะ...

เทรนด์ของอาหารสุขภาพ | ฝึกฝนตัวเองให้ชื่นชอบการทาน อาหารเพื่อสุขภาพ

เทรนด์อาหารสำหรับคนรักสุขภาพ ที่เป็นเมกะเทรนด์ในตอนนี้ จะคำนึงถึง 5 ปัจจัยหลัก คือ น้ำตาลน้อย ไขมันอิ่มตัวต่ำ ไขมันรวมต่ำ มีใยอาหาร และมีโปรตีนเพียงพอ โดยอาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพของโลกกำลังจะมา และเติบโตขึ้นอย่างมหาศาล โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 18-34 ปี ที่รับกระแสรักสุขภาพและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรอาหาร รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม...