Tag: meditation

การเผยแผ่ธรรมะ ในยุคดิจิตอลออนไลน์ ข้อคิดจาก รุ่นพี่ ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ.

ตั้งแต่มีวิกฤติโรคระบาด Covid 19 ได้ส่งผลกระทบ ต่อวิถีชีวิตของทุกคน ส่งผลให้ทุกคนจำต้องปรับเปลี่ยนการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน จากเดิม ที่เราสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องบิน เพื่อการทำงาน เพื่อการเรียน เพื่อมาร่วมประชุม การพบปะทั่วๆไปในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่เพื่อการท่องเที่ยว และสันทนาการต่างๆ ได้กลายเป็นการเข้าสู่ยุคออนไลน์ สื่อสารกันผ่านจอ มองหน้ากัน พูดคุยกัน ผ่านระบบออนไลน์เกือบทั้งหมด ด้วยเหตุผลที่ว่าทุกคนต่างก็ระวังตัวเอง ทำกิจกรรมแบบ Social distancing (มีระยะห่างทางสังคม) โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้...

อาการจิตเป็นสมาธิ เป็นอย่างไร

เวลาจิตรวมสงบลงเป็นสมาธิคือ  จะรู้สึกเหมือนตัวเราหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่ง  ตัวเราจะกลายเป็นตัวรู้  ไม่มีร่างกาย  รู้นิ่งอยู่ที่อะไรสักอย่างแบบแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียว  เช่น บางคนเห็นเป็นภาพนิมิตอะไรสักอย่าง  หรือบางคนเห็นเป็นความว่าง หรือบางคนเห็นเป็นแสงสว่าง ..ฯลฯ สารพัดอย่าง.. ขณะที่จิตรวมนั้น จะมีอาการปีติ สุข มากๆๆๆ  ความสุขตอนนั้นจะมหัศจรรย์ล้นเหลือ...

รับมือกับ อาการวัยทอง อย่างง่าย ๆ

การรักษาอาการวัยทอง ด้วยการใช้ฮอร์โมนทดแทนเช่นในอดีตนั้น มีผลข้างเคียงทำให้เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่จะเกิดตามมา งานวิจัยชิ้นใหม่ซึ่งเปิดเผยว่า การทำสมาธิอย่างง่าย ๆ อาจช่วยบรรเทาอาการวัยทองได้ถึง 15%...

สถานที่ มีผลต่อการฝึกสมาธิอย่างไร

มีผลการทดลองว่า การนั่งสมาธิ ตามสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่ความสูงระดับน้ำทะเล แล้วสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนระดับภูเขาภูกระดึง โดยใช้เวลาในการเข้าคอร์ดปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิอย่างน้อย 7 วัน พบว่า ผู้ฝึกใหม่เริ่มเรียนรู้การฝึกสมาธิเบื้องต้นในสถานที่ระดับความสูง 1000 เมตรจากระดับน้ำทะเล จะช่วยให้ทำสมาธิได้ดี และง่ายขึ้น...

ทำสมาธิก่อนนอน ดีอย่างไร ?

ในระหว่างวัน มีสิ่งต่าง ๆ ที่มาตกกระทบในใจของเรา อาจจะเข้ามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น และทางกายสัมผัส สิ่งเหล่านั้น มีปริมาณมากทีเดียว เปรียบเหมือน ใจเรา หรือสมองที่คิดนั้น เป็นถัง หรือตะกร้า ที่ใส่สิ่งต่าง ๆ ที่เขาโยนลงมานับเป็นล้าน ๆ เรื่องราว บางวัน เรารับเรื่องราวเหล่านั้นซะจนล้นตะกร้า ล้นถัง...

พักใจ … ไว้กับ สมาธิ

หัวใจเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักที่สุดของร่างกายมนุษย์ การหยุดพักร่างกายบ้าง จึงเป็นสิ่งจำเป็น เช่นเดียวกับการรู้จักปรับอารมณ์ ปรับสมดุลแห่งจิต ด้วยการใช้สมาธิและดนตรีบำบัด จึงเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยผ่อนคลายเซลล์ ทำให้ร่างกายและจิตใจได้มีโอกาสพักบ้าง สักนิดหนึ่งก็ยังดี...

การนั่งสมาธิ สำหรับเด็ก (เคล็ดลับ)

การทำสมาธิสำหรับเด็ก ไม่ใช่การฝึกให้เด็กนั่งนิ่งๆ 10 นาที พ่อและแม่ควรสอนลูกๆ ให้ทราบว่าสุขภาพจิตนั้นสำคัญเหมือนสุขภาพกาย ในช่วงเวลาที่ฝึกฝนทำสมาธิ และหลังจากการทำสมาธิ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ลูกๆ ได้รู้จักตัวตนของตนเองมากขึ้น และกระตุ้นพัฒนาการเด็ก จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ตนเอง และทำให้เด็กมีพัฒนาการแต่ละด้านเหมาะสมกับ ช่วงวัยของเด็ก...

เผย 5 เคล็ดลับ การปล่อยวาง อย่างแท้จริง

ที่สุดของการปล่อยวาง คือหยุดที่จะคาดการณ์และบังคับควบคุมอนาคต เพราะไม่มีใครที่จะสามารถหยั่งรู้ หรือจัดการกับอนาคตได้ สิ่งเดียวที่ทำได้ คือทำวันนี้ให้ดีที่สุด ไม่มีวิธีอื่นใดอีก ที่จะทำให้อนาคตเราดีได้ เมื่อทำวันนี้อย่างดีและเต็มที่แล้ว ก็จงปล่อยให้ทุกสิ่งเกิดขึ้น ด้วยกฎของเหตุและผล ไม่ว่าเราจะเจอสิ่งดี หรือไม่ดี ให้คิดว่า เราได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว ก็จะไม่ทำให้เราเสียใจภายหลังได้...