Tag: lifestyle

พักใจ … ไว้กับ สมาธิ

หัวใจเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักที่สุดของร่างกายมนุษย์ การหยุดพักร่างกายบ้าง จึงเป็นสิ่งจำเป็น เช่นเดียวกับการรู้จักปรับอารมณ์ ปรับสมดุลแห่งจิต ด้วยการใช้สมาธิและดนตรีบำบัด จึงเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยผ่อนคลายเซลล์ ทำให้ร่างกายและจิตใจได้มีโอกาสพักบ้าง สักนิดหนึ่งก็ยังดี...

พระ เณร ได้เรียนฟรี อีกทางเลือกของลูกชาวบ้าน

ชาวบ้านธรรมดาตามชนบทที่ห่างไกล การส่งเสียให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือในชั้นสูงๆ นับเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม ตรงจุดนี้ สถาบันพระสงฆ์สามารถเอื้ออำนวยให้ลูกชาวบ้านทั่วๆ ไป ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจใฝ่การศึกษา มีโอกาสที่ได้เรียนหนังสือถึงระดับปริญญาได้ตามความปรารถนา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเยาวชนไทยผู้รักความก้าวหน้าในชีวิต...

กิจกรรมยามว่างที่ช่วยสร้างพลังด้านบวกในตัวเรา

1. การฝึกสมาธินั้น นอกจากจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นแล้ว หากเราฝึกสมาธิเป็นประจำก็จะช่วยลดความเครียด ช่วยให้ใจเย็นขึ้น และเพิ่มมุมมองด้านบวกให้กับเราได้อีกด้วย 2. การอ่านหนังสือดีๆ สักเล่ม ก็เหมือนการเลือกทานอาหาร เรื่องราวที่ไม่สร้างสรรค์ หรือข้อความที่สร้างความขัดแย้ง ก่อให้เกิดผลทางลบต่อทั้งความคิดและการกระทำ ไม่ต่างจากอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์......

สมาธิ เสริมสร้างสุข วัยไหนก็ฝึกได้

เพราะปัจจุบัน กิจกรรมที่เกี่ยวกับ สมาธิ กำลังได้รับความนิยม อาจจะด้วยเหตุผลหลากหลาย ไม่ว่าจะสภาวะความเครียด หน้าที่การงาน อารมณ์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้คนนั้น ขาดสมาธิและสติ ในการดำรงชีวิต การฝึกสมาธิในระยะยาว หากเราทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะวัยไหน ก็สามารถฝึกสมาธิได้หมด เราจะมาดูกันว่าสมาธิ ให้ประโยชน์เราในด้านใดบ้าง...

6 วิธีง่ายๆในการประยุกต์วิธีทำสมาธิให้เข้ากับชีวิตประจำวัน

ความเครียดมักจะเข้ามาในเวลาที่เราต้องการความสำเร็จในชีวิต แต่ในโลกนี้ก็มีหลากหลายวิธีในการผ่อนคลายความเครียดลงได้ บางคนอาจเลือกที่จะกินหรือดื่มสังสรรค์กับเพื่อน ขณะที่คนอื่นๆก็อาจพึ่งธรรมะขึ้นอยู่กับแต่ละคน แต่ว่าการฝึกสมาธิก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะการฝึกสมาธิจะช่วยปลดปล่อยจิตใจจากความตึงเครียด ...

การทำสมาธิโดยโยคะ

การฝึกโยคะเป็นการรวมกายและใจเข้าด้วยกัน เหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิให้ ต้องมีกายสงบแน่วแน่ และลมหายใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในร่างกายเรา เมื่อเรามีกายที่สมดุล มีจิตที่สงบนิ่งมั่นคง ก็จะช่วยยกระดับ จิตให้สูงขึ้นเต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ การฝึกโยคะนั้นเราจึงต้องมีสติกับกายที่รู้อยู่ ตลอดเวลาจึงเกิดสมาธิผสานกับลมหายใจเข้าออกก่อให้เกิดเป็นสมาธิ ...