Tag: food

เทรนด์ของอาหารสุขภาพ | ฝึกฝนตัวเองให้ชื่นชอบการทาน อาหารเพื่อสุขภาพ

เทรนด์อาหารสำหรับคนรักสุขภาพ ที่เป็นเมกะเทรนด์ในตอนนี้ จะคำนึงถึง 5 ปัจจัยหลัก คือ น้ำตาลน้อย ไขมันอิ่มตัวต่ำ ไขมันรวมต่ำ มีใยอาหาร และมีโปรตีนเพียงพอ โดยอาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพของโลกกำลังจะมา และเติบโตขึ้นอย่างมหาศาล โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 18-34 ปี ที่รับกระแสรักสุขภาพและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรอาหาร รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม...

ฝึกสมาธิ ในการกิน ช่วยลดอ้วน ลดพุง

เมื่อนึกถึงคำว่า “สมาธิ” ก็จะนึกถึงการนั่งที่ฝึกฝนจิตใจให้เกิดความสงบ เกิดการผ่อนคลาย การมีสติ รับรู้ ปลอดโปร่ง ช่วยลดความเครียด ซึ่งประโยชน์ของการฝึกสมาธินั้นมีมากมาย การกินก็เช่นกันหากเราสามารถฝึกสมาธิในการกินก็จะช่วยให้เรามีสติ รับรู้ถึง ความต้องการของร่างกายและจิตใจ วิธีการฝึกสมาธิในการกิน... ก่อนจะกินอาหารในแต่ละครั้งควรฝึกจิตใจให้ผ่อนคลายจากอารมณ์ต่างๆ ...