โลกของเราเริ่มประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เราทุกคนควรร่วมมือกัน ให้ความสำคัญ วันคุ้มครองโลก Earth Day รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่ยึดถือเป็น วันธรรมะคุ้มครองโลก...