เคยสงสัยกันหรือไม่ ทำไมการ ตักบาตร จึงเป็น ประเพณีที่ชาวพุทธ ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน...