Tag: โครงการตักบาตรพระ

ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ. กิจกรรมชมรมช่วยปรับ Mind Set

การปรับ Mind Set ปรับแนวความคิด ในการทำงาน และการเรียน การทำงานเป็นทีม ผลจะออกมาอย่างไร จงภาคภูมิใจ และมักจะทำให้ประสบความสำเร็จมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้...

ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ. สูตรสำเร็จ เคล็ดลับการทำกิจกรรม

เคล็ดลับสูตรสำเร็จ การทำกิจกรรมนั้น ความสำคัญอยู่ที่หลักการทำงานเป็นทีม มาอ่านบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างความดี เก็บเรื่องราวดีๆ ให้คนรุ่นหลัง ได้ศึกษา...