คนที่มีสมาธิย่อมทำงานได้ดี เทคนิคการทำสมาธิแผ่เมตตาไปใช้ในการทำงาน และการเรียนให้ก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิม ติดตาม เคล็ดลับเพิ่มสมาธิ คอลัมน์นี้ดูครับ ...