Tag: สวดมนต์

สวดมนต์ สู้ภัยโควิด เติมบุญให้แผ่นดิน

การแพร่ระบาดของไวรัส #โควิด-19 สถานการณ์ได้เริ่มกลับมารุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อีกครั้ง PunditSpirit ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ทั่วประเทศ ร่วมกัน สวดมนต์ สู้ภัยโควิด ช่วยขจัดปัดเป่า "เติมบุญให้แผ่นดิน" ให้ประชาชนสู้ภัย #โควิด-19...

ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ. สูตรสำเร็จ เคล็ดลับการทำกิจกรรม

เคล็ดลับสูตรสำเร็จ การทำกิจกรรมนั้น ความสำคัญอยู่ที่หลักการทำงานเป็นทีม มาอ่านบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างความดี เก็บเรื่องราวดีๆ ให้คนรุ่นหลัง ได้ศึกษา...