การรักษาอาการวัยทอง ด้วยการใช้ฮอร์โมนทดแทนเช่นในอดีตนั้น มีผลข้างเคียงทำให้เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่จะเกิดตามมา งานวิจัยชิ้นใหม่ซึ่งเปิดเผยว่า การทำสมาธิอย่างง่าย ๆ อาจช่วยบรรเทาอาการวัยทองได้ถึง 15%...