การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของเรา หากเรานอนหลับไม่เพียงพอ ถึงแม้เราทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีกิจวัตรการออกกำลังกายที่ดีที่สุด หรือกาแฟหนึ่งร้อยถ้วย ก็ไม่สามารถชดเชยปัญหาที่เกิดจากความง่วงนอนได้ ...