วันมาฆบูชา วันสำคัญของ ชาวพุทธ พุทธศาสนิกชน ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน สวดมนต์ นั่งสมาธิ หรือ “ฟังธรรม” ตามความเชื่อ ว่าจะได้รับบุญหนักในวันพระใหญ่...