วอยเอจเจอร์ Voyager ยานคู่แฝด ภารกิจสำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดขององค์การนาซ่า ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติ ภาพสุดท้ายที่ยาน Voyager 1 ได้ถ่ายไว้ มีจุด ๆ หนึ่งของภาพปรากฏอยู่ จุดเล็ก ๆ จุดนั้นคือโลกของเราเอง...