บางท่าน งง! อะไรกันแน่เป็นการทำ สมาธิ ? และอะไรกันแน่เป็นการภาวนา? เรามาทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงความหมาย การทำสมาธิที่แท้ นั้นอยู่ที่่ไหน? กันนะคะ...