เทคโนโลยี และธุรกรรมยุคดิจิทัล Blockchain บล็อกเชน คืออะไร มีความสำคัญกับคนรุ่นใหม่อย่างไร...