Tag: นั่งสมาธิ 5 นาที

ความสุขจากสมาธิ

ขึ้นชื่อว่า"ความสุข"ทุกคนมีความต้องการทุกๆวัน จะพูดว่าเป็นแก่นแท้ของความต้องการของมนุษย์ในชีวิตประจำวันก็ว่าได้ ยังมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ผู้รู้ผู้ปฏิบัติถึงกับพูดว่าเป็น"ความสุขที่แท้จริง"คือ ความสุขจากสมาธิ เป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติของตัวเองที่ไม่ต้องแสวงหาจากภายนอกหรือต้องได้รับจากผู้ใด...

5 วิธี เอาชนะใจตนเองให้นั่งสมาธิ

ผู้เชี่ยวชาญการทำสมาธิพบว่า ข้อแก้ตัวที่พบบ่อยที่สุด ที่ทำให้เราไม่นั่งสมาธินั้นมีอยู่มากมาย เราลองมาอ่านคำแนะนำ ที่สร้างแรงบันดาลใจ เราสามารถนำแนวทางปฏิบัตินี้ ไปปฏิบัติเพื่อชี้นำจิตใจของคุณ และทำสมาธิให้เป็น ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน มา เอาชนะใจตนเองให้นั่งสมาธิ กันให้ได้นะคะ...