เคล็ดลับสูตรสำเร็จ การทำกิจกรรมนั้น ความสำคัญอยู่ที่หลักการทำงานเป็นทีม มาอ่านบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างความดี เก็บเรื่องราวดีๆ ให้คนรุ่นหลัง ได้ศึกษา...