การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบใหม่ เหมาะกับสถานะการณ์ช่วงนี้มากๆ ไม่ต้องเดินทางไกล สะดวก สบาย ง่ายดาย และปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกด้วย...