เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้กำลังเข้าสู่ช่วงยากลำบาก หมดยุคของ QE เรียบร้อย และ ลงทุนทองคำ จะเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทบทวนว่า "สกุลเงินใด?" หรือ "สินทรัพย์ใด?" ที่ยังมีมูลค่าที่แท้จริงอยู่ ?...