หัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง ในการดูแลตัวเอง ให้ปลอดภัยจากโรคร้าย คือ การสร้างภูมิต้านทาน ให้กับตัวเอง เหมือนมีวัคซีนอยู่ในร่างกายตลอดเวลา...