ชาไทย (Thai Tea) ชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงเกิดเป็นชื่อเรียก ชาไทย ในแบบต่างๆ และหาดื่มได้ในประเทศไทยเท่านั้น มาทำความรู้จัก ชา ให้มากขึ้นกันนะคะ...