ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างเปี่ยมล้น บ้างว่าเป็นความเชื่อ บ้างว่าเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมา บ้างว่าเป็นเรื่องลี้ลับ อาถรรพ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความหวังหนึ่งที่ยังโชนแสงอยู่ในดวงใจผู้คนที่นี่ คือหวังจะให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักรับรู้ถึงแก่นสารอันแท้จริง แห่งรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันงดงามที่มีมาแต่โบราณ มิใช่เพียงเปลือกนอกอันฉาบฉวย ที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมในโลกทุนนิยมหล่อหลอมให้เป็นไป...