คนเราเกิดมา ก็ด้วยเหตุของความดี และ ความชั่ว ความเชื่อ ในเรื่องเกี่ยวกับกรรม กฎแห่งกรรม เป็นคำสอนที่สำคัญในพระพุทธศาสนา...