ตั้งแต่มีวิกฤติโรคระบาด Covid 19 ได้ส่งผลกระทบ ต่อวิถีชีวิตของทุกคน ส่งผลให้ทุกคนจำต้องปรับเปลี่ยนการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน จากเดิม ที่เราสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องบิน เพื่อการทำงาน เพื่อการเรียน เพื่อมาร่วมประชุม การพบปะทั่วๆไปในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่เพื่อการท่องเที่ยว และสันทนาการต่างๆ ได้กลายเป็นการเข้าสู่ยุคออนไลน์ สื่อสารกันผ่านจอ มองหน้ากัน พูดคุยกัน ผ่านระบบออนไลน์เกือบทั้งหมด ด้วยเหตุผลที่ว่าทุกคนต่างก็ระวังตัวเอง ทำกิจกรรมแบบ Social distancing (มีระยะห่างทางสังคม) โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้...