การทำสมาธิสำหรับเด็ก ไม่ใช่การฝึกให้เด็กนั่งนิ่งๆ 10 นาที พ่อและแม่ควรสอนลูกๆ ให้ทราบว่าสุขภาพจิตนั้นสำคัญเหมือนสุขภาพกาย ในช่วงเวลาที่ฝึกฝนทำสมาธิ และหลังจากการทำสมาธิ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ลูกๆ ได้รู้จักตัวตนของตนเองมากขึ้น และกระตุ้นพัฒนาการเด็ก จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ตนเอง และทำให้เด็กมีพัฒนาการแต่ละด้านเหมาะสมกับ ช่วงวัยของเด็ก...