ลดน้ำหนักด้วยสมาธิ เป็นวิธีการที่มีอายุมาหลายพันปีแล้ว (พระพุทธเจ้าเคยทำ) และยังขัดแย้งกับสังคมในปัจจุบันของเรา ที่คนส่วนใหญ่จะไม่นึกถึงด้วยซ้ำ เราต้องหยุดและให้ความสนใจกับอาหาร ที่เราจะทานจริงๆ แทนที่จะสนใจหน้าจอ ......