กฏแห่งกรรม ถ้าไม่ศึกษา มันเป็นกฏที่น่ากลัวมาก เพราะมีลักษณะเป็น "วงจร" หรือ Loop ใครที่ตกลงไปในวงจรกรรมแล้ว โอกาสหลุดออกจากวงจรมันจะยากมาก...