พักใจ … ไว้กับ สมาธิ

หัวใจเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักที่สุดของร่างกาย

หัวใจเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักที่สุดของร่างกายมนุษย์ ที่คอยช่วยสูบฉีดโลหิตหล่อเลี้ยงร่างกายอยู่ตลอดเวลา หัวใจห้องบนซ้ายรับเลือดที่ใช้แล้วจากร่างกายส่งผ่านสู่หัวใจห้องล่างซ้าย ส่งต่อไปฟอกออกซิเจนที่ปอดก่อนส่งกลับเข้าหัวใจบนขวา แล้วส่งเลือดที่ดีจากหัวใจห้องล่างขวาออกไปหล่อเลี้ยงร่างกาย

วันแล้ว วันเล่า คืนแล้ว คืนเล่า โดยที่กล้ามเนื้อหัวใจจะมีความสามารถกระตุ้นการทำงานได้ด้วยตัวของมันเอง ผ่านระบบการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของเอสเอโหนด (SA Node) และเอวีโหนด (AV Node) ซึ่งคอยทำการกระตุ้นหัวใจอย่างเป็นระเบียบต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา หากหัวใจหยุดเต้น นั่นคือ ชีวิตที่ตายแล้ว การก้าวเดินของชีพจร จึงไม่มีวันหยุดพัก

เซลล์ต่างๆในร่างกายจะมีการทำงานแบบองค์รวม

อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของเซลล์ต่างๆในร่างกายจะมีการทำงานแบบองค์รวม การทำงานของเซลล์หนึ่งย่อมมีส่วนกระตุ้นให้เซลล์อื่น ๆ ที่สืบเนื่องกัน การหยุดพักร่างกายบ้าง จึงเป็นสิ่งจำเป็น เช่นเดียวกับการรู้จักปรับอารมณ์ ปรับสมดุลแห่งจิต ด้วยการใช้สมาธิและดนตรีบำบัด จึงเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยผ่อนคลายเซลล์ ทำให้ร่างกายและจิตใจได้มีโอกาสพักบ้าง สักนิดหนึ่งก็ยังดี

หากสงสารใจ
วันนี้ อย่าลืม สละเรื่องขุ่นมัว
แล้วหยุดพักใจไว้กับสมาธิบ้าง
“ใจใส ทำอะไรก็สำเร็จ”

 

หากิจกรรมดี ๆ เช่น การฝึกสมาธิ และ ดนตรีบำบัด ทำให้ร่างกายและจิตใจได้มีโอกาสพักบ้าง สักนิดหนึ่งก็ยังดี

สามารถติดตามเราได้ในอีกช่องทาง ที่เพจ PunditSpirit นะคะ
ยังมีบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ที่เวป PunditSpirit.com

บอกเล่าเรื่องราวโดย : Finirun