พลังจิต ใจบริสุทธิ์ คุ้มครองโลกและจักรวาลได้

พลังจิต ใจบริสุทธิ์ คุ้มครองโลกและจักรวาลได้

โดย…อัญชลี เรืองจิต

บนโลกเรานี้มีเรื่องราวอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ ศาสตร์หลายอย่างกลายเป็นความลับที่ไม่เคยเปิดเผย แท้ที่จริงแล้วศาสตร์เหล่านี้ไม่เคยเก็บซ่อนเอาไว้เลย เป็นเราที่ไม่เคยเปิดประตู เพื่อเข้าไปเรียนรู้หรือพบเจอเท่านั้น การเรียนรู้ศาสตร์  พลังจิต เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก็เป็นอีกศาสตร์ที่ใช้ คุ้มครองโลกและจักรวาลได้

ในระบบสุริยจักรวาล โลก  นับเป็นดาวสีน้ำเงินดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ย้อนไปเมื่อหลายพันล้านปีที่ก่อน นักวิทยาศาตร์ได้ค้นพบถึงที่มาจุดกำเนิดโลกว่า เริ่มจากการรวมตัวของกลุ่มก๊าชชนิดต่างๆ ในอวกาศ ที่ค่อยๆ จับกันหนาแน่นจนเปลี่ยนสถานะ ก่อให้เกิดธรรมชาติและบรรยากาศโลกที่มีการปรับตัวให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมด้วยวิวัฒนาการอันยาวนาน


…และโลกใบนี้ ยังคงสถานภาพดวงดาวสีครามที่คงความงดงาม มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเอง ตราบเท่าที่สิ่งมีชีวิตภายในโลก ยังมองเห็นคุณค่าและหวงแหนรักษาธรรมชาติไว้…
ในภาวะปัจจุบัน  ความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโลก ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายมากขึ้น จำนวนที่ผลิตได้มีไม่เพียงพอตอบสนองความต้องการอันไร้ขีดจำกัดของมนุษย์ ก่อให้เกิดมลพิษจากสารเคมี ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสียสมดุลตามมา นับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น กลายเป็นมหันตภัยสะสมอันน่าสะพรึงกลัว  
หลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ชาวโลกและชาวอเมริกันคงไม่ลืมวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๓ เมื่อประชาชนกว่า ๒๐ ล้านคนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา  ต่างร่วมกันรณรงค์ครั้งประวัติศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีการขึ้นพูดสุนทรพจน์ของบุคคลสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นักวิทยาศาสตร์ นักการเมือง นักสิ่งแวดล้อม พ่อค้าประชาชน และสื่อมวลชน ต่างรวมพลังออกมาเคลื่อนไหวอย่างจริงจัง


มีการปิดถนนสายสำคัญในมหานครนิวยอร์ค ไม่ให้รถยนต์ผ่านเข้าออก เพื่อลดมลพิษในอากาศ แม้กระทั่งการประชุมรัฐสภาแห่งชาติสหรัฐอเมริกา  ยังต้องเลื่อนกำหนดออกไป ๑ วัน เพราะสมาชิกวุฒิสภากว่า ๕๐๐ คน เข้ามามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย  นอกจากนี้ยังได้ร่วมแสดงประชามติ  ให้วันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day
ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของพลังมหาชน  ที่ก่อให้เกิดกระแสคลื่นความดีที่ไม่เคยมีมาก่อน ส่งผลสะท้อนเตือนชาวโลกให้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเกิดจากน้ำมือของมนุษย์


เพราะหากพิจารณาให้ดีแล้ว นับเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ในการทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสังคมโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม  บุคคลหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้กำหนดวันคุ้มครองโลกขึ้น คือ นายเกย์ลอร์ด เนลสัน อดีตวุฒิสมาชิกรัฐสภาแห่งชาติ ผู้เคยใช้ชีวิตในวัยเด็กท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี จนเกิดความผูกพันและเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ เขาเป็นคนแรกที่ได้ยื่นเรื่องเสนอต่อ ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี และประชาสัมพันธ์ไปยังชาวอเมริกันให้มองเห็นโทษภัยของการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยมลพิษที่กำลังคุกคามชีวิต ปรากฎว่าแนวความคิดนี้ได้รับการตอบสนองอย่างดีจากประชาชนทั่วไป จากกลุ่มเล็กๆ เริ่มขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งเกิดการชุมนุมครั้งใหญ่ทั่วประเทศ ของประชาชนกว่า ๒๐ ล้านคน


จากเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ในวันนั้น  ทำให้ตลอดช่วง ๒๐ ปี ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ว่ามิใช่หน้าที่ของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นงานที่คนทั่วโลกต้องช่วยกัน เพื่อรักษาโลกอันเป็นสมบัติกลางของทุกคนไว้ ให้มีความน่าอยู่เท่าเทียมกัน  โดยผู้นำประเทศคนต่อมาที่ให้ความสนับสนุนในเรื่องนี้ คือ ประธานาธิบดีจอร์จ บุช แห่งสหรัฐอเมริกา ได้รื้อฟื้นให้ความสำคัญแก่วันที่ ๒๒ เมษายน ก่อให้เกิดกระแสรณรงค์อย่างกว้างขวางอีกครั้ง เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๓๓


กระทั่งปัจจุบัน  เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน เวียนมาครบรอบคราใด  เราจะเห็นภาพพลังแห่งความรักและความห่วงใยอย่างมหาศาลที่มวลมนุษยชาติมีต่อผืนโลก  เมื่อคนหลายเชื้อชาติ หลายภาษา ต่างแสดงออกถึงวิถีทางแห่งสันติสุขในรูปแบบต่างๆ ตามแนวความคิดของตน
อย่างไรก็ตาม แม้นานาประเทศได้ทุ่มเทงบประมาณเป็นจำนวนมหาศาล  พยายามหาวิธีการที่จะปกป้องและคุ้มครองโลกให้ได้ผลสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการขจัดมลพิษ การปลูกต้นไม้ และการประหยัดพลังงาน แต่ดูเหมือนว่าความพยายามนั้นจะได้ผลเพียงน้อยนิด เพราะการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ  และไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงเลย จนน่าวิตกว่าความเจริญทางเทคโนโลยี  กับความห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อม  ช่างเป็นอัตราส่วนที่แปรเปลี่ยนผกผันอย่างเห็นได้ชัด


…ในที่สุด วันนี้ทุกคนเริ่มมีข้อสงสัยเหมือนๆ กัน นำมาซึ่งข้อถกเถียงในการประชุมนานาชาติที่ยังหาบทสรุปไม่ได้ว่า แล้วอะไรเล่า ?  ที่สามารถคุ้มครองโลกใบนี้ได้อย่างแท้จริง …

ทางเลือกใหม่…ธรรมะคุ้มครองโลก

ความจริงแล้ว มนุษย์เป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่สำคัญยิ่งของโลก และสมควรจะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างยิ่งด้วยเช่นกัน เพราะโลกจะดีหรือร้าย ล้วนเกิดจากน้ำมือมนุษย์เป็นตัวแปรสำคัญ และเป็นที่น่ายินดีว่าในปัจจุบัน เกิดกระแสทางเลือกใหม่ซึ่งผู้นำที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้หันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น และเห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ นั่นคือ การปลูกฝังความกล้าทางจริยธรรม ลงใจจิตใจมนุษย์ ให้คนเราเห็นคุณค่าของชีวิต เลือกจะก้าวเดินสู่ความเจริญด้วยรากฐานคุณธรรม มากกว่าความก้าวล้ำทางวัตถุและเทคโนโลยี ความกล้าทางจริยธรรมกระทำได้ด้วยการฝึกฝนใจให้มี  หิริ และ โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัว และความละอายต่อบาป  ซึ่งนับเป็นหมวดธรรมะคุ้มครองโลกอย่างแท้จริง
ดังจะเห็นได้ว่าโลกทุกวันนี้ คือ ตัวอย่างยุคมืดแห่งจิตใจ ที่ผู้คนกำลังประสบอยู่ จนหลายฝ่ายต้องหันหน้ามาร่วมมือกัน ทบทวนแก้ไขและปรับปรุงสภาพการณ์ที่กำลังจะเลวร้ายให้บรรเทาเบาบางลง
ทำให้นึกถึงพระพุทธพจน์บทหนึ่ง ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นานกว่า ๒,๕๐๐ ปี มาแล้ว

“ …ใจเป็นผู้นำทุกสิ่งทุกอย่าง ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ
ถ้าคนเรามีใจบริสุทธิ์ การพูด การกระทำ  ก็พลอยบริสุทธิ์ไปด้วย…”

ทั้งนี้ ใจจะบริสุทธิ์ได้ต้องมีมาตรฐานอย่างน้อยคือ ศีล ๕ บ่งบอกถึงความปกติของมนุษย์ ไม่คิดฆ่าหรือเบียดเบียนชีวิตอื่น เมื่อใจบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น  ย่อมทำให้เรามี หิริ โอตตัปปะ มีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปไปโดยปริยาย  ก่อให้เกิดคำพูดและการกระทำด้วยน้ำจิตคิดเมตตา สันติสุขจึงบังเกิดตามมา แต่เป็นธรรมดาว่าใจนี้มีปกติขึ้นลงไม่คงที่ การที่เราจะรักษาความดีให้มั่นคงได้  ไม่มีอะไรเทียบเท่า การทำสมาธิ พุทธวิธีการสร้างพลังใจที่ได้ผลอย่างยอดเยี่ยม… 

ใจคุ้มครองโลกและจักรวาลได้

บรรดาสรรพสิ่งล้วนมี พลังจิต พลังคลื่นเสียง มีความถี่ที่แตกต่างกันออกไป และคลื่นแต่ละชนิดทำงานภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติ  นักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายในสมัยโบราณ ต่างค้นหาศาสตร์แห่งเสียงมาควบคุมคลื่นของสรรพสิ่งในจักรวาล  โดยการปรับคลื่นจากภายในตนเอง ด้วยการทำสมาธิ ทำให้คลื่นใจมีจังหวะสม่ำเสมอ ละเอียดอ่อนมั่นคง ไหลเป็นเส้นตรงสอดคล้องกับคลื่นของจักรวาล ความละเอียดอ่อนของใจ ที่สอดคล้องกับจังหวะของธรรมชาติในยามเช้าตรู่ ดังเช่น ความพลิ้วไหวของต้นไม้และสายน้ำ  ย่อมทำให้มนุษย์บังเกิดความรักอันเป็นสากลต่อทุกสรรพสิ่ง  หรือบทเพลงที่บรรเลงในยามเย็น ใกล้ค่ำสนธยา ย่อมทำให้คนบังเกิดความเมตตากรุณา ดื่มด่ำในคุณงามความดี
นี่คือตัวอย่างพลังแห่งคลื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลื่นใจที่ละเอียดอ่อนประณีต ไหลนิ่งดิ่งเป็นเส้นตรงยิ่งมากเท่าไหร่ ย่อมเกิดความสอดคล้องกับคลื่นจักรวาลมากเท่านั้น  ส่งผลให้สามารถพัฒนาจิตสำนึกของบุคคลให้มีความดีสูงส่ง มีอานุภาพมาก  สามารถแผ่พลังบริสุทธิ์โอบอุ้มคุ้มครองโลกและจักรวาลได้

เพราะทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  ส่งผ่านพลังถึงกันได้ไม่ว่าอยู่แห่งใด สมดังคำกล่าวที่ว่า   เด็ดดอกไม้…สะเทือนถึงดวงดาว
จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันเจริญสมาธิภาวนา ทำใจให้สงบ หยุดนิ่ง สว่างไสว ส่งกระแสคลื่นเมตตาธรรมเชื่อมโยงถึงกัน เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน แล้วแผ่ขยายสู่คนรอบข้าง คลื่นแห่งความดีที่ไหลมารวมกัน ย่อมปกป้องคุ้มครองโลกใบนี้ ให้พบกับสันติสุขได้อย่างแน่นอน

รายชื่อ พลังจิต ทั้ง 16 ประเภท

พลังจิต มีจำนวนมากกว่านี้ แต่พลังจิตด้านล่างนี้
เป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่นิยมกล่าวถึงมากที่สุดไว้ให้เป้นตัวอย่างศึกษา

1.Astral Projection
แอสทรัล โพรเจคชั่น
เป็นพลังจิตที่แอดมินให้ชื่อเล่นว่า
นักท่องมิติ เพราะความสามารถของพวกเขา
คือการท่องไปในสถานที่ต่างๆด้วยวิญญาณ
ในบ้านเราเรียกความสามารถนี้ว่า “ถอดจิต”

2.Automatic Writing
ออโตเมติค ไรท์ติ้ง
เป็นความสามารถที่ปรากฏ
ในหนังเรื่อง The conjuring 2
ที่ลอเรน วอร์เรนจดชื่อปีศาจนามวาแลค
ด้วยจิตเพราะในขณะนั้นนางกำลังฝัน
หรืออยู่ในห้วงสมาธิ ซึ่งความสามารถนี้
จะปรากฏเมื่อตัวเราสื่อสารกับวิญญาณ
และเขียนบางอย่างลงไปในขณะที่ไม่มีสติอยู่กับตัว

3.Clairaudience
แคลร์รอเดียนท์ หมายถึงความสามารถที่จะได้ยิน
บางอย่างที่ผู้อื่นไม่ได้ยินอย่างชัดเจน
ซึ่งความสามารถนี้จะติดตัว
มาตั้งแต่เกิดและไม่มีวันหายไป
โดยผู้ที่มีความสามารถนี้จะได้ยินเสียง
คำพูด จากความคิดหรือจิตใจของบุคคลอื่น
และความสามารถนี้จะรวมไปถึงการได้ยิน
คำพูดและความคิดของวิญญาณด้วย

4.Clairgustance
แคลร์กัสแตนส์คือความสามารถ
ที่จะรับรสอะไรต่างๆได้โดยไม่ต้องสัมผัส

5.Claircognizance (Claircognizant )
แคลร์คอนิเซนต์ หมายถึงการรู้อย่างกระจ่างชัด
โดยไม่จำเป็นต้องรู้หรือเคยเห็นวัตถุหรือใครมาก่อน
ซึ่งพลังนี้มาจากความสามารถในการได้ยิน
หรือรับรู้มาจากวิญญาณ และหรือตัวตนขั้นสูง

6.Clairsentience
แคลร์เซนเทียน เป็นความสามารถในการรับรู้
หรือได้ความรู้จากเหล่าวิญญาณหรือสิ่งมีชีวิตชั้นสูงกว่า
สามารถรู้อดีต ปัจจุบัน อนาคต
จากบุคคลหนึ่งได้เพียงได้สัมผัสคนเหล่านั้น

7.Clairvoyance
แคลร์วอยเอน บ้านเราเรียกว่า ญาณทิพย์
มีความสามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่
อยู่นอกเหนือจากโลกปัจจุบัน
สามารถมองเห็นออร่า วิญญาณ
และในบางคนสามารถมองเห็น
อดีตและอนาคตได้ด้วย
แคลร์วอยเอนจะแตกต่างจาก
ผู้มีพลังจิตประเภทอื่นตรงที่
พวกเขาสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้ตรงๆ
และสามารถทำนายอนาคตได้

8.Divination
เดวิเนชั่น หรือที่รู้จักกันในภาษาไทยว่า
ศาสตร์พยากรณ์
ซึ่งศาสตร์เหล่านี้จะสามารถทำนายอนาคต
เปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต
และช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีขึ้น
ในศาสตร์การพยากรณ์นี้จะมีการอ่านไพ่ทาโร่
การอ่านใบชา การรับรู้จากลูกแก้ว วีจาบอร์ด
เพนดูลั่ม bibliomancy และอื่นๆ

9.Mediumship หรือ channeling
ชาเนลลิ่งคือความสามารถในการ
ติดต่อกับวิญญาณโดยตรง
โดยวิญญาณนั้นจะเข้ามาพูดคุย
หรือเข้าร่างผู้ที่ทำพิธีชาเนลลิ่ง
ในบ้านเราจะเรียกความสามารถนี้ว่า
การเข้าทรงค่ะ

10.Precognition
พรีคอนนิคชั่นเป็นความสามารถ
ในการรับรู้เหตุการณ์ได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น
สามารถมองเห็นเหตุการณ์เหล่านั้น
ผ่านความฝันหรือในขณะที่ยังตื่น
ยกตัวอย่างเช่นเดจาวูและลางสังหรณ์

11.Empath
เอมพาร์ทคือผู้มีพลังจิต
ในด้านเชื่อมต่อ ได้รับข้อมูล
หรือสื่อสารได้กับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
พวกเขาใช้พลังทำงานร่วมกับจักระและออร่า
เพื่ออ่านความรู้สึกและข้อมูลจากบุคคลอื่น
พวกเขาสามารถใช้พลัง
เพื่อทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจและได้รับการเยียวยา
ทางอารมณ์

12.Psychometry
ไซโคเมทรี มีพลังที่สามารถรับข้อมูล
พลังงานและอารมณ์ความรู้สึกจากสิ่งของ
เช่นภาพภ่าย เสื้อผ้า เครื่องประดับ etc.
พวกเขาสามารถรับรู้ประสบการณ์
ได้จากสิ่งของเหล่านั้น
เพียงแค่สัมผัสพวกเขาก็จะได้รับข้อมูล
จากเจ้าของเก่าได้ทันที
ซึ่งบางครั้งความสามารถนี้สามารถใช้
กับสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงได้

13. Retrocognition
เรโทรคอนนิตชั่น
มีพลังในการมองเห็นอดีต
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว
ตรงกันข้ามกับ Precognition
ที่เห็นสิ่งที่กำลังจะเกิด
ซึ่งส่วนใหญ่มักปรากฏในรูปแบบของฝัน

14.Scrying
สครายอิ้ง พลังในการรับรู้บางอย่างจากตัวตนขั้นสูง
หรือสิ่งมีชีวิตชั้นสูง (เทพ เทพี) ใน Pop-Culture
สครายอิ้งมักหมายถึงนักพยากรณ์ที่ใช้ลูกแก้วคริสตัล
เพื่อทำนายอนาคตแต่ก็ไม่ใช่ต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุประเภท
คริสตัลหรือแก้ว จะเป็นการทำนายประเภทอื่น
อย่างทาโร่ ออราเคิล หรือ เพนดูลั่มก็ได้ค่ะ

15.Telekinesis
เทเลคินีซีส
พลังในการควบคุมบางอย่างให้ลอยหรือขยับได้
ซึ่งเป็นพลังจิตที่ปัจจุบันพบเห็นได้ยากมากในชีวิตจริง
แต่เราเห็นตัวอย่างได้มากมายในภาพยนตร์
May the force be with you ^_^

16.Telepathy
เทเลพาที คือพลังที่สามารถพูดคุยผ่านจิต
(โทรจิตนั่นเอง) ซึ่งเป็นพลังที่มีอยู่และสามารถใช้
ระหว่างมนุษย์และมนุษย์ หรือมนุษย์กับสัตว์ได้
มักพบในเด็กที่เป็นคู่แฝด