กิจกรรมยามว่างที่ช่วยสร้างพลังด้านบวกในตัวเรา

1. ฝึกสมาธิ

ผลการศึกษาจำนวนมากที่ชี้ให้เห็นว่าว่าการฝึกสมาธินั้น นอกจากจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นแล้ว หากเราสามารถฝึกสมาธิเป็นประจำก็จะช่วยลดความเครียด ช่วยให้ใจเย็นขึ้น และเพิ่มมุมมองด้านบวกให้กับเราได้อีกด้วย

2. อ่านหนังสือดีๆ

การอ่านหนังสือสักเล่ม ก็เหมือนการเลือกทานอาหาร เรื่องราวที่ไม่สร้างสรรค์ อย่างข่าวซุบซิบดารา หรือข้อความที่สร้างความขัดแย้ง ก่อให้เกิดผลทางลบต่อทั้งความคิดและการกระทำ ทั้งกาย วาจา และใจไม่ต่างจากอาหารที่ไ ม่เป็นประโยชน์ ที่ทำให้เราขาดสารอาหารและเสียสุขภาพในท้ายที่สุด เราจึงควรเลือกอ่านแต่สิ่งดีๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจด้านบวก เพื่อให้เรื่องราวเหล่านั้นแตกยอดออกดอกผลเป็นความคิดดีๆ ภายในตัวเรา

3. ฝึกศิลปะ

หลายคนมีกำแพงขวางกั้นการสร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยเหตุผลว่าขาดพรสวรรค์ ไม่มีฝีมือด้านศิลปะ แต่แท้จริงแล้ว เราชีวิตเราแต่ละคนเป็นผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าและไม่เหมือนใครการได้ลงมือฝึกศิล ปะ ไม่ว่าจะเป็นการจิตรกรรม งานปฏิมากรรม หรืออื่นๆ ไม่ว่าผลงานจะสวยงามหรือไม่ ล้วนสะท้อนความเป็นตัวตนของเรา ช่วยตกผลึกทางความคิด และช่วยเติมพลังให้กับชีวิตประจำวัน

4. เล่นดนตรี

การจดจ่อกับการเล่นดนตรีสักชิ้นนั้นเป็นการฝึกสมาธิแบบหนึ่ง ช่วยปลดปล่อยเราจากความเครียดจากภาระหน้าที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้การที่เราฝึกเล่นดนตรีบ่อยๆ ก็ช่วยให้ฝีมือการเล่นพัฒนามากขึ้นซึ่งก็ช่วยบ่มเพาะความอุตสาหะและเพิ่มพูนความมั่นใจในตัวเองขึ้นอีกด้วย

5. เล่นกีฬา ออกกำลังกาย

แปลกแต่จริง กีฬาเป็นเหมือนยาสารพัดนึก ใครที่มีปัญหาสุขภาพ ออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้ ใครเครียดจากการงาน เล่นกีฬาช่วยให้สมองปรอดโปร่งได้ ใครมีปัญหาหัวใจ การได้ออกเหงื่อแทนปาดน้ำตา ช่วยให้หัวใจของเราเข้มแข็งได้เร็วไม่ว่าจะมีเวลามากหรือน้อยไม่สำคัญ ความตั้งใจที่จะใช้เวลาที่มีอยู่ หาวิธีการออกกำลังที่เหมาะสมกับเรานั้นสำคัญกว่า

6. ทำงานอาสา

ทั้ง 5 ทางเลือกข้างต้น ล้วนเน้นความสำคัญที่ตัวเรา หากแต่เมื่อเราลองเลือกที่จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพื่อคนอื่น เพือธรรมชาติ เพื่อสรรพสิ่งต่างๆ ดูบ้าง เราอาจค้นพบว่าเวลาว่างของเรานั้น สร้างความสุขใจให้กับทั้งเราและผู้อื่นได้อย่างล้นเหลือ