E-Book : Lecture จากพระโอษฐ์

E-Book เล่มนี้ เป็น หนังสือธรรมะ ที่ดีมาก ละเอียดแต่เข้าใจง่าย ผู้แต่งเคยเป็นอจ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ปัจจุบันบรรพชาอยู่วัดบวรฯ สามารถใช้ภาษาและภาพวาดสื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจถึงแก่นของพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นมากทีเดียว แนะนำให้ทุกท่านได้อ่านครับ

อ่าน E-Book ที่นี่ http://online.anyflip.com/feotg/sqzc/mobile/index.html

คำสอนของพระพุทธองค์เปรียบได้กับตำรายา รักษาโรคทางใจ ท่านทรงสอนให้ใช้สติปัญญา ยกระดับวิถีชีวิต ด้วยความคิดให้มีใจตั้งมั่น มีกำลังป้องกันไฟเผาใจ อันได้แก่ ไฟราคะ ไฟโทสะ และไฟโมหะ

ท่านผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรค ถึงแล้วซึ่งอริยผล ล้วนได้พระธรรมต่อประทีปธรรมคำสอน สืบทอดกันมาหลายยุคสมัย แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไป ความเข้าใจ ความหมายในคำสอน ย่อมคลาดเคลื่อนไปบ้าง

ครุต ศรีสันติสุข
ผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ E-Book

ติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ที่ : PunditSpirit.com
ศึกษาธรรมะ สมาธิ เจริญปัญญา :https://punditspirit.com/category/meditation/