ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ. กิจกรรมชมรมช่วยปรับ Mind Set

Mind Set

คุณค่าที่ได้จากการทำกิจกรรมชมรมพุทธศาสน์ ม.อ. ตอนเป็นนักศึกษาที่นำมาใช้จนถึงปัจจุบันนี้ คือการได้ปรับ Mind Set ปรับแนวความคิด ในการทำงาน “การคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก” แต่อยู่ในพื้นฐาน ความเป็นจริงที่ทำได้ของหลัก 3 ท. ” ทีม ทุน ที่”

หลวงพ่อท่านหนึ่ง ให้หลักธรรม ขณะที่ กำลังทำกิจกรรมชมรมพุทธว่า

การคิดใหญ่ หรือคิดเล็ก ก็คิดเหมือนกัน
ใช้เวลาเหมือนกัน แต่การคิดใหญ่
มีเป้าหมายใหญ่ จะทำให้เกิดพิธีการมากขึ้น
สติปัญญา ก็มากขึ้น คิดใหญ่แล้วทำเต็มที่
เต็มกำลัง และทำเป็นทีม ผลออกมาอย่างไร
จงภาคภูมิใจ และมักจะได้เกินเป้าหมายกว่า
ที่คิดเล็กๆ

ทำให้เราได้ปรับ Mind Set ว่า คิดใหญ่ตั้งเป้าไว้บนฟ้า ตกลงมาก็ยังอยู่บนยอดเขา ชีวิตเรามีเวลาจำกัด คิดใหญ่คิดเล็ก ถึงเวลาก็ต้องไปเหมือนกัน แต่การคิดใหญ่ทำใหญ่ เราจะประสบความสำเร็จมากกว่า และให้คุณค่ากับโลกนี้ได้มากกว่า

ตั้งแต่ทำกิจกรรม ชมรมพุทธศาสน์ จนกระทั่งจบเป็น บัณฑิต มาก่อตั้งเป็น

สมาคมบัณฑิตรัตน์ เพื่อรวม บัณฑิตชมรมพุทธ ทำกิจกรรมด้วยกัน ได้มีประสบการณ์จัด ตักบาตรพระ ตั้งแต่ระดับเล็ก 5-20 รูป ระดับกลาง 100-300 รูป และระดับใหญ่ 500-1,000 รูปขึ้นไป จนกระทั่ง Big project จัด ตักบาตรพระ 10,000 รูปทั่วไทย โครงการตักบาตรพระ 30,000 รูป ที่เยาวราช และวงเวียนใหญ่ ใจกลางกรุงเทพ

การจัดโครงการตักบาตร ระดับเล็ก 5-20 รูป เป็น โครงการตักบาตรพระ ขั้นพื้นฐาน(Basic) ที่ฝึกซ้อมฝีมือทีมงานได้เป็นอย่างดี สามารถจัดโดยมีผู้จัดเพียง 2-10 คน ในยุคนั้นชมรมพุทธศาสน์ ม.อ.หาดใหญ่ จะใช้พื้นที่หน้าหอสมุดกลางจัด โครงการตักบาตรพระ ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกวันหยุดสัปดาห์ คณะกรรมการชมรมผู้รับผิดชอบโครงการได้ฝึกซ้อมการทำหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ครบถ้วนทั้งการนิมนต์พระ จัดรถรับส่งพระ จัดเตรียมภัตตาหารพระ จัดเตรียมวิธีการ เตรียมสถานที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย

การจัด โครงการตักบาตรพระ ระดับกลาง 100-300 รูป ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ. จะใช้พื้นที่ บริเวณหน้าลานพระรูปพระบิดา เพราะต้องอาศัยพื้นที่ลานที่กว้างขึ้นและแนวปูเสื่อบนถนนที่ยาวหน่อย เนื่องจากนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนมาก โดยจะเลือกจัดในวันสำคัญของศาสนาพุทธ หรือวันสำคัญของชาติ การจัด ตักบาตร ระดับกลาง ต้องอาศัยการประชุม และทีมงานที่มากขึ้น ในวัยที่เป็นนักศึกษาจัดว่าเป็นโครงการที่ใหญ่มาก

โครงการตักบาตรพระ ระดับใหญ่ 500 รูป 1,000 รูปและมากกว่า 1,000 รูป เท่าที่ทราบมี ชมรมพุทธ ในมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งที่เคยจัดโครงการพระระดับ 500-1,000 รูป และคงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ รอนักกิจกรรมชมรมพุทธรุ่นต่อไปมาทำลายสถิติ

มีคำถามว่า การจัดตักบาตร ขนาดใหญ่ได้อะไร?

ในส่วนของคณะกรรมการผู้จัดงาน โครงการนี้ ได้ฝึกทักษะการทำงานรอบด้านเพราะต้องวางแผน ทั้งการนิมนต์พระ การประชาสัมพันธ์ การเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงการจัดหาทุน แจ้งข่าวบุญให้มีเจ้าภาพเพียงพอในค่าใช้จ่ายโครงการ โดยเฉพาะบทบาทของประธานชมรม ที่เป็นผู้ประสานงานในทุกฝ่ายจำเป็นต้องมี Mind Set และศิลปะในการประสานใจประสานความร่วมมือ หลักธรรมมงคลชีวิต 38 ประการ สามารถนำมาใช้ได้ เหมาะมากในช่วงการเตรียมงาน การจัดกิจกรรมวันงานจะได้พบคำตอบว่า

“สุดยอดของการทำงานคือการประสานงาน
สุดยอดของการประสานงานคือการประสานใจ”

ในส่วนของสังคม และชุมชน นั้นได้ประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ และจิตใจ การตักบาตรพระจำนวนมากๆ ทำให้ชาวพุทธมีความปลื้มปิติใจ เป็นมหามงคลของท้องถิ่น ที่มีพระจำนวนมากมาเป็นเนื้อนาบุญ เพื่อให้ ชาวพุทธ ได้ถวายเป็น มหาสังฆทาน ในด้านเศรษฐกิจ ท้องถิ่นทำให้เกิดเงินสะพัดหมุนเวียนในการจับจ่ายซื้อของ ไปยังแม่ค้าพ่อค้าในชุมชน ในบางแห่งก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เข้ามาแสวงบุญเป็นจำนวนมากเช่น ที่อำเภอหาดใหญ่ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย และสิงคโปร์ มาเข้าพักเต็มเกือบทุกโรงแรมในช่วงวันนั้น

ในด้านพระพุทธศาสนาเป็น การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สืบทอดพุทธประเพณี เป็นการสร้างมหาทานบารมี ยังความเจริญรุ่งเรืองให้ศาสนาพุทธ อยู่ยาวนานนับพันปี

“ประชาสัมพันธ์ ให้มีสาธุชนมาใส่บาตรเนืองแน่น”

โครงการตักบาตรพระ แบบ Big Project หรือ Big Boon คือโครงการตักบาตรพระ 10,000 รูปขึ้นไป ถ้านับจำนวนพระ ในประเทศไทย เมียนม่า ลาว เขมร  เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซีย รวมกันกว่า 1,000,000 รูป โครงการตักบาตรพระ 10,000 รูปถือว่าไม่เยอะเพราะเพียง 1% ของจำนวนพระเท่านั้นเอง

ความท้าทายของ โครงการตักบาตรพระ 10,000 รูปขึ้นไปคือ การบริหารจัดการ บนถนนแนวยาวที่มีเวลาจำกัด การตักบาตรพระ 10,000 รูป สาธุชน ใส่บาตร ร่วม 100,000 คน การเตรียมงาน ว่าจะใช้เวลากว่า 1 เดือน เตรียมสถานที่ 6 ชั่วโมง นับตั้งแต่ ทำการปิดการจราจรชั่วคราว และช่วงจัดงานมีเวลาเพียง 2 ชั่วโมง ทุกอย่างต้องเรียบร้อย พร้อมเปิดการจราจรให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยอยู่ในพื้นฐาน Concept การจัดโครงการคือ การจัดงานเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม การต้อนรับประทับใจทุกภาคส่วน มีภาพเผยแพร่ไปทั่วโลก และเพื่อถวายเป็น พุทธบูชา

ด้วยประสบการณ์ ที่สั่งสมมาตั้งแต่การจัด โครงการตักบาตรพระ 5 รูปถึง 1,000 รูป รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทของทีมงาน ชมรมพุทธ สมาคมต่างๆ และ ศูนย์กัลยาณมิตร โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำกิจกรรมพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วง โครงการตักบาตรพระ 10,000 รูปขึ้นไปจึงสำเร็จด้วยดี ก่อเกิดเป็น โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ถวายเป็นพุทธบูชา ช่วยเหลือชาวพุทธผู้ประสบภัยความไม่สงบ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยหลวงพ่อธัมมชโย ผู้สถาปนาโครงการให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทย

*ชมรม สมาคม มูลนิธิ ที่มีความประสงค์ขอองค์ความรู้จัด ตักบาตร สามารถติดต่อได้ที่.

นายสมโชค พันธุ์วิริยรัตน์
ประธานชมรมพุทธศาสน์ มอ. ปีการศึกษา 2534 และ 2535 

นายกสมาคมบัณฑิตรัตน์ 
ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์
ติดต่อ : 090 665 5263

#ชมรมพุทธศาสน์
#ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ.
#สมาคมบัณฑิตรัตน์
#สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
#สมาพันธ์บัณฑิตพุทธโลก
#โครงการตักบาตรพระ