ความเชื่อ เรื่อง กรรม เรื่องเล่า กัลยาณมิตร บัณฑิตชมรมพุทธ

ความเชื่อ

คนเราเกิดมา ก็ด้วยเหตุของความดี และ ความชั่ว ถ้ากรรมเก่าเคยทำชั่วมา เกิดมาก็จะนำสิ่งที่เป็นวิบัติติดตัวมาด้วย เช่น ถ้าเคยตระหนี่ ก็จะเกิดมายากจน เคยเย่อหยิ่ง ก็จะเกิดมาในสกุลต่ำ เคยผิดศีลมา ก็จะเกิดมาพิกลพิการไม่สวยไม่หล่อ ดื่มสุรามา ก็จะโง่บ้าปัญญาอ่อน เป็นต้น

หากเกิดมาด้วยเหตุของความดี หรือกรรมเก่าเคยทำความดีมา เกิดมาก็จะนำสมบัติติดตัวมาด้วย เช่น ถ้าเคยให้ทาน ก็จะรวย เคยรักษาศีลมาดี รูปร่างก็จะสมส่วนครบ 32 ประการเป็นผู้มีโรคน้อย เคยฟังธรรมมาเยอะ เคยทำสมาธิภาวนามามาก ก็จะเป็นผู้มีสติปัญญาดี เป็นต้น

แต่สังสารวัฏอันยาวไกล จึงมีการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วน มนุษย์ที่เกิดมาบนโลก จึงไม่มีเลยที่มีแต่บาปล้วนๆ หรือบุญล้วนๆ ชีวิตทุกคนจึงมีทั้งบุญและบาป ผสมผเสปนเปกัน

ยามใดบุญส่งผล ชีวิตก็จะสุขสมหวัง ยามใดที่บาปส่งผล ชีวิตก็ผิดหวังทุกข์ระทม

แม้ชีวิตในปัจจุบัน ทุกคนก็ยังคงใช้ชีวิตแบบบุญปนบาป คือ ความดีก็ทำ กรรมชั่วก็สร้าง ทำชั่วเพราะอดใจไม่ไหวก็มี คิดว่าผลมันเล็กน้อยก็มี ด้วยความไม่รู้ก็มี ด้วยความหลงเข้าใจผิดก็มี

คนเข้าวัด จึงมีหลายประเภท บางคนเข้าไปขายของให้วัดก็มี บางคนเข้าไปหาลูกค้าก็มี บางคนเข้าไปหาเพื่อนก็มี บางคนเข้าไปหาคู่ก็มี บางคนเข้าไปหารองเท้าก็มี บางคนเข้าไปหาธรรมะจริงๆก็มี

คนเข้าวัดจึงไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนดี คนใส่ชุดขาวไม่ใช่ทุกคนจะเป็นคดี หากแต่ไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ ก็ไม่ควรจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนดี ฉันนั้น

ความเชื่อ ในเรื่องกรรม

ตามคำสอนในพระพุทธศาสนา ชาวพุทธ ควรมีศรัทธา 4 อย่างคือ

ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริง เป็นผู้ประกอบด้วยพระปัญญาธิคุณ พระวิสุทธิคณ และพระมหากรุณาธิคุณ
กัมมสัทธา เชื่อเรื่องกรรม คือเชื่อว่ากรรมมีจริง
วิปากสัทธา เชื่อเรื่องผลของกรรม คือเชื่อว่ากรรมที่บุคคลทำไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมให้ผลเสมอ
กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน คือเชื่อว่าผลที่เราได้รับ เป็นผลแห่งการกระทำของเราเอง ซึ่งอาจจะเป็นกรรมที่ทำในปัจจุบันชาติหรืออดีตชาติ

จะเห็นได้ว่า ความเชื่อ หรือศรัทธา 4 อย่าง เป็น ความเชื่อ ในเรื่องเกี่ยวกับ กรรม กฎแห่งกรรม จึงเป็นคำสอน ที่สำคัญในพระพุทธศาสนา ผู้เป็นชาวพุทธทุกคน จึงควรเชื่อในเรื่อง กฎแห่งกรรม ควรพยายามศึกษา และทำความเข้าใจเรื่อง กฎแห่งกรรม ชาวพุทธที่ไม่เชื่อ กฎแห่งกรรม หาใช่ชาวพุทธที่แท้จริงไม่ เขาเป็นเพียงชาวพุทธแต่เพียงในนาม ศาสนาพุทธ มีประโยชน์แก่เขา เพียงใช้กรอกแบบฟอร์ม เพื่อไม่ให้ถูกว่าเป็นคนไม่มีศาสนาเท่านั้นเอง

คนที่มี ความเชื่อ ในเรื่องกรรม ย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่เชื่อ คนที่เชื่อเรื่องกรรมย่อมสามารถอดทนรับความทุกข์ยากลำบาก ความผิดหวัง ความขมขื่น และเคราะห์ร้ายที่เกิดแก่ตนได้ เพราะถือว่าเป็นกรรมที่ทำมาแต่อดีต ไม่ตีโพยตีพายว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรม ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ทำดีแล้วไม่ได้ดี คนที่เชื่อในเรื่องกรรมจะยึดมั่นอยู่ในการทำความดีต่อไป จะเป็นผู้สามารถให้อภัยแก่ผู้อื่น และจะเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ

คนที่ประกอบกรรมทำชั่วทั้งกาย วาจา และใจ ส่วนใหญ่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องกรรม ไม่เชื่อเรื่องบุญ และบาป ไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิด คนพวกนี้ เกิดมาจึงมุ่งแสวงหาทรัพย์สมบัติ และความสุขสบายให้แก่ตัว โดยไม่คำนึงว่าทรัพย์สมบัติ หรือความสนุกสนาน ที่ตนได้มาถูกหรือผิด และทำให้คนอื่น ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่

ขอขอบคุณผู้เขียน Cr.Somchet Mhin Jearanaisil, บ้านจอมยุทธ

ติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ที่ : PunditSpirit.com
ศึกษาธรรมะ สมาธิ เจริญปัญญา :https://punditspirit.com/category/meditation/

แนะนำ วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ

ด้วยวิธีกำหนดลมหายใจ (อาณาปาณสติ) เพราะเราหายใจอยู่แล้ว ทำได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอริยาบท แม้ยืน-นั่ง-นอนบนรถ แต่ท่านั่งดีที่สุด เช้ามืดดีมาก

นั่งขัดสมาธิแบบพระพุทธรูป เท้าขวาทับซ้าย มือขวาทับซ้าย ตัวตรง หน้าตรง มีสติสัมปชัญญะ หลับตาตามสบาย ไม่ต้องเกร็ง ไม่ต้องข่มตา ทำใจให้สบายที่สุด รวมความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่ปลายจมูก พยายามรู้ที่ลมหายใจ ลมหายใจเข้าก็รู้ ลมหายใจออกก็รู้ เพียงแต่รู้เฉยๆ ไม่ต้องปรับแต่งลมปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ

สิ่งที่ทำหน้าที่รู้คือ ให้จิตรู้เฉยๆ ทำดังนั้นเรื่อยไป ตามปรารถนา 5 – 10 – 20 นาที หมั่นทำบ่อยๆ ถ้าจิตบริสุทธิ์ จะเกิดสมาธิได้เร็ว เด็ก 6 – 12 ขวบ สามารถทำให้เกิดสมาธิได้ใน 10 – 15 นาที