Category: CLUB & ASSOCIATION

ปัญญา ขันติ สติ สมาธิ จน เรื่องเล่า กัลยาณมิตร บัณฑิตชมรมพุทธ

ปัญญา ขันติ สติ สมาธิ ความจน เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร อย่าเสียใจที่เกิดมาจน ต่อให้มีทรัพย์สมบัติมากมายที่สุดในโลก ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนจน เหมือนกัน...

ความเชื่อ เรื่อง กรรม เรื่องเล่า กัลยาณมิตร บัณฑิตชมรมพุทธ

คนเราเกิดมา ก็ด้วยเหตุของความดี และ ความชั่ว ความเชื่อ ในเรื่องเกี่ยวกับกรรม กฎแห่งกรรม เป็นคำสอนที่สำคัญในพระพุทธศาสนา...

บุญ-บาป มีจริงหรือไม่ เรื่องเล่า กัลยาณมิตร บัณฑิตชมรมพุทธ

บางคนบอกว่า บุญ-บาป ไม่มีจริง เพราะมองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ ส่วนบางคนบอกว่าบุญ-บาปคือ นามธรรม เหมือน ความรัก ความกลัว ที่จับต้องไม่ได้ แต่รับรู้ได้...

กฏแห่งกรรม เรื่องเล่า กัลยาณมิตร บัณฑิตชมรมพุทธ

กฏแห่งกรรม ถ้าไม่ศึกษา มันเป็นกฏที่น่ากลัวมาก เพราะมีลักษณะเป็น "วงจร" หรือ Loop ใครที่ตกลงไปในวงจรกรรมแล้ว โอกาสหลุดออกจากวงจรมันจะยากมาก...

ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ. กิจกรรมชมรมช่วยปรับ Mind Set

การปรับ Mind Set ปรับแนวความคิด ในการทำงาน และการเรียน การทำงานเป็นทีม ผลจะออกมาอย่างไร จงภาคภูมิใจ และมักจะทำให้ประสบความสำเร็จมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้...

วันมาฆบูชา วันสำคัญของชาวพุทธ

วันมาฆบูชา วันสำคัญของ ชาวพุทธ พุทธศาสนิกชน ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน สวดมนต์ นั่งสมาธิ หรือ “ฟังธรรม” ตามความเชื่อ ว่าจะได้รับบุญหนักในวันพระใหญ่...

สวดมนต์ สู้ภัยโควิด เติมบุญให้แผ่นดิน

การแพร่ระบาดของไวรัส #โควิด-19 สถานการณ์ได้เริ่มกลับมารุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อีกครั้ง PunditSpirit ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ทั่วประเทศ ร่วมกัน สวดมนต์ สู้ภัยโควิด ช่วยขจัดปัดเป่า "เติมบุญให้แผ่นดิน" ให้ประชาชนสู้ภัย #โควิด-19...

ชมรมพุทธ ศาสน์ ม.อ. โครงการตักบาตรพระ ถวายเป็นสังฆทาน

พระพุทธองค์ ทรงบัญญัติ ไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ ประกอบอาชีพต่างๆ ดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการบิณฑบาต การบิณฑบาต ทำให้พระภิกษุสงฆ์ ได้นำหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ หรือได้โปรดสัตว์โลก ...

ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ. สูตรสำเร็จ เคล็ดลับการทำกิจกรรม

เคล็ดลับสูตรสำเร็จ การทำกิจกรรมนั้น ความสำคัญอยู่ที่หลักการทำงานเป็นทีม มาอ่านบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างความดี เก็บเรื่องราวดีๆ ให้คนรุ่นหลัง ได้ศึกษา...