Author: mui3307

Art Therapy ศิลปะบำบัด คลายเครียด ฝึกสมาธิ

"ศิลปะ" ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วย เรื่องของความงดงาม ความคิดสร้างสรรค์ และการปลดปล่อย จิตวิญญาณเท่านั้น แต่ศิลปะยังช่วยให้เราเกิดความรู้สึกอิ่มเอม เบิกบานใจอันจะนำไปสู่ศาสตร์แห่งการบำบัดได้อีกด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกสมาธิ ผ่อนคลายจิตใจ และเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านผลงานศิลปะ...

เทรนด์ของอาหารสุขภาพ | ฝึกฝนตัวเองให้ชื่นชอบการทาน อาหารเพื่อสุขภาพ

เทรนด์อาหารสำหรับคนรักสุขภาพ ที่เป็นเมกะเทรนด์ในตอนนี้ จะคำนึงถึง 5 ปัจจัยหลัก คือ น้ำตาลน้อย ไขมันอิ่มตัวต่ำ ไขมันรวมต่ำ มีใยอาหาร และมีโปรตีนเพียงพอ โดยอาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพของโลกกำลังจะมา และเติบโตขึ้นอย่างมหาศาล โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 18-34 ปี ที่รับกระแสรักสุขภาพและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรอาหาร รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม...

ออกกำลังกายเสริม สมาธิ

ปัจจุบันการออกกำลังกายให้ได้ผล ควรฝึก สมาธิ เพื่อใช้ควบคุมตนเอง การออกกำลังกาย ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อแล้ว ยังส่งผลดีต่อ การทำงานของสมองและจิตใจอีกด้วย และส่งผลดีต่อเรื่องสติปัญญาด้วย เป็นกิจกรรมที่เป็นทั้งการป้องกัน และบรรเทาความผิดปกติ...