Month: July 2021

สร้างภูมิต้านทาน ให้ ตัวเองปลอดภัยจากโรคร้าย

หัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง ในการดูแลตัวเอง ให้ปลอดภัยจากโรคร้าย คือ การสร้างภูมิต้านทาน ให้กับตัวเอง เหมือนมีวัคซีนอยู่ในร่างกายตลอดเวลา...

ความเชื่อ เรื่อง กรรม เรื่องเล่า กัลยาณมิตร บัณฑิตชมรมพุทธ

คนเราเกิดมา ก็ด้วยเหตุของความดี และ ความชั่ว ความเชื่อ ในเรื่องเกี่ยวกับกรรม กฎแห่งกรรม เป็นคำสอนที่สำคัญในพระพุทธศาสนา...