Month: April 2021

อาการ โควิด ต้านด้วย ฟ้าทะลายโจร ได้จริงหรือไม่

ฟ้าทะลายโจร ป้องกัน โควิด ได้หรือไม่ แล้วต้องทานปริมาณเท่าไหร่ อย่างไร จึงจะช่วยบรรเทา อาการ โควิด หรือ ยับยั้งไวรัส ในผู้ป่วยโควิด 19 ได้ มาหาคำตอบกันนะคะ...

E-Book : Lecture จากพระโอษฐ์

E-Book เล่มนี้ เป็น หนังสือธรรมะ ที่ดีมาก ละเอียดแต่เข้าใจง่าย ผู้แต่งเคยเป็นอจ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ปัจจุบันบรรพชาอยู่วัดบวรฯ สามารถใช้ภาษาและภาพวาดสื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจถึงแก่นของพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นมากทีเดียว แนะนำให้ทุกท่านได้อ่านครับ...