Month: March 2021

Earth Day วันคุ้มครองโลก วันธรรมะคุ้มครองโลก

โลกของเราเริ่มประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เราทุกคนควรร่วมมือกัน ให้ความสำคัญ วันคุ้มครองโลก Earth Day รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่ยึดถือเป็น วันธรรมะคุ้มครองโลก...

44 ปีแห่งการเดินทางของยาน Voyager

วอยเอจเจอร์ Voyager ยานคู่แฝด ภารกิจสำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดขององค์การนาซ่า ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติ ภาพสุดท้ายที่ยาน Voyager 1 ได้ถ่ายไว้ มีจุด ๆ หนึ่งของภาพปรากฏอยู่ จุดเล็ก ๆ จุดนั้นคือโลกของเราเอง...

ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ. กิจกรรมชมรมช่วยปรับ Mind Set

การปรับ Mind Set ปรับแนวความคิด ในการทำงาน และการเรียน การทำงานเป็นทีม ผลจะออกมาอย่างไร จงภาคภูมิใจ และมักจะทำให้ประสบความสำเร็จมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้...

ลานกางเต็นท์ ไร่ภูกามยาว พักผ่อนท่ามกลางขุนเขา ใกล้ๆ กรุงเทพฯ

สัมผัสบรรยากาศที่สวยงาม และสงบสุขแบบ ใกล้ชิดธรรมชาติ ลานกางเต็นท์ ไร่ภูกามยาว ท่ามกลางขุนเขา สระบุรี ใกล้ๆ กรุงเทพ สะดวกสบาย พบกับ ภัตตาคารกลางป่า อาหารอร่อย ตั้งแคมป์ ย่าง ไก่ย่าง เขาสวนกวาง ท่ามกลางธรรมชาติแบบฟินๆ...

การบริหารจิต และการเจริญปัญญา

การบริหารจิต และการเจริญปัญญา เป็นวิธีการทําจิตใจให้ผ่องใส และบริสุทธิ์ วิธีการหนึ่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา เราจึงต้องหมั่นฝึกให้มีสติ เพื่อการนำไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน...