Month: February 2021

วันมาฆบูชา วันสำคัญของชาวพุทธ

วันมาฆบูชา วันสำคัญของ ชาวพุทธ พุทธศาสนิกชน ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน สวดมนต์ นั่งสมาธิ หรือ “ฟังธรรม” ตามความเชื่อ ว่าจะได้รับบุญหนักในวันพระใหญ่...

อุทิศส่วนกุศล อุทิศบุญ ให้หมู่ญาติผู้ล่วงลับ ปุพพเปตพลี

การ อุทิศส่วนกุศล หรือเรียกว่าการ อุทิศส่วนบุญ ที่ตนได้บำเพ็ญไปให้ญาติที่เสียชีวิตแล้ว เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา อีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วย...

ท่องเที่ยววิถีใหม่ คืออะไร

การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบใหม่ เหมาะกับสถานะการณ์ช่วงนี้มากๆ ไม่ต้องเดินทางไกล สะดวก สบาย ง่ายดาย และปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกด้วย...