Month: January 2021

ชาไทย เครื่องดื่มยอดนิยมในไทย

ชาไทย (Thai Tea) ชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงเกิดเป็นชื่อเรียก ชาไทย ในแบบต่างๆ และหาดื่มได้ในประเทศไทยเท่านั้น มาทำความรู้จัก ชา ให้มากขึ้นกันนะคะ...

ฝึก นั่งสมาธิ 10 นาที

การทำสมาธิ เป็นเหมือนค่ายฝึกสติ เมื่อเราทำสมาธิ เราจะสร้างกล้ามเนื้อสติ และเมื่อความสามารถในการมีสติของเรา แข็งแกร่งขึ้น เราก็สามารถใช้สตินั้น นอกเหนือจากการฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้น...