Month: December 2020

สวดมนต์ สู้ภัยโควิด เติมบุญให้แผ่นดิน

การแพร่ระบาดของไวรัส #โควิด-19 สถานการณ์ได้เริ่มกลับมารุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อีกครั้ง PunditSpirit ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ทั่วประเทศ ร่วมกัน สวดมนต์ สู้ภัยโควิด ช่วยขจัดปัดเป่า "เติมบุญให้แผ่นดิน" ให้ประชาชนสู้ภัย #โควิด-19...

สมาธิ และ ภาวนา คืออะไร?

บางท่าน งง! อะไรกันแน่เป็นการทำ สมาธิ ? และอะไรกันแน่เป็นการภาวนา? เรามาทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงความหมาย การทำสมาธิที่แท้ นั้นอยู่ที่่ไหน? กันนะคะ...

ชมรมพุทธ ศาสน์ ม.อ. โครงการตักบาตรพระ ถวายเป็นสังฆทาน

พระพุทธองค์ ทรงบัญญัติ ไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ ประกอบอาชีพต่างๆ ดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการบิณฑบาต การบิณฑบาต ทำให้พระภิกษุสงฆ์ ได้นำหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ หรือได้โปรดสัตว์โลก ...

การฝึกสมาธิ ให้ประสบผลสำเร็จ

จากการรวบรวมข้อมูลจากผู้ฝึกหลายสำนัก ทั้งผู้เริ่มฝึกใหม่ และผู้ที่เคยฝึก มาระดับหนึ่งแล้ว รวมทั้งจากประสบการณ์ของตนเอง จังพอจะสรุป การฝึกสมาธิ ได้ดังนี้...