Month: November 2020

วังนาคินทร์ เกาะ คำชะโนด

ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างเปี่ยมล้น บ้างว่าเป็นความเชื่อ บ้างว่าเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมา บ้างว่าเป็นเรื่องลี้ลับ อาถรรพ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความหวังหนึ่งที่ยังโชนแสงอยู่ในดวงใจผู้คนที่นี่ คือหวังจะให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักรับรู้ถึงแก่นสารอันแท้จริง แห่งรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันงดงามที่มีมาแต่โบราณ มิใช่เพียงเปลือกนอกอันฉาบฉวย ที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมในโลกทุนนิยมหล่อหลอมให้เป็นไป...

ลงทุนทองคำ ยุคใหม่ของการลงทุน ได้เริ่มขึ้นแล้ว

เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้กำลังเข้าสู่ช่วงยากลำบาก หมดยุคของ QE เรียบร้อย และ ลงทุนทองคำ จะเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทบทวนว่า "สกุลเงินใด?" หรือ "สินทรัพย์ใด?" ที่ยังมีมูลค่าที่แท้จริงอยู่ ?...

ชมรมพุทธศาสน์ ม.อ. สูตรสำเร็จ เคล็ดลับการทำกิจกรรม

เคล็ดลับสูตรสำเร็จ การทำกิจกรรมนั้น ความสำคัญอยู่ที่หลักการทำงานเป็นทีม มาอ่านบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างความดี เก็บเรื่องราวดีๆ ให้คนรุ่นหลัง ได้ศึกษา...