Month: September 2020

พลังจิต ใจบริสุทธิ์ คุ้มครองโลกและจักรวาลได้

บนโลกเรานี้มีเรื่องราวอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ ศาสตร์หลายอย่างกลายเป็นความลับที่ไม่เคยเปิดเผย แท้ที่จริงแล้วศาสตร์เหล่านี้ไม่เคยเก็บซ่อนเอาไว้เลย เป็นเราที่ไม่เคยเปิดประตู เพื่อเข้าเป็นเรียนรู้หรือพบเจอเท่านั้น การเรียนรู้ศาสตร์ พลังจิต เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก็เป็นอีกศาสตร์ที่ใช้ คุ้มครองโลกและจักรวาลได้...

ความสุขจากสมาธิ

ขึ้นชื่อว่า"ความสุข"ทุกคนมีความต้องการทุกๆวัน จะพูดว่าเป็นแก่นแท้ของความต้องการของมนุษย์ในชีวิตประจำวันก็ว่าได้ ยังมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ผู้รู้ผู้ปฏิบัติถึงกับพูดว่าเป็น"ความสุขที่แท้จริง"คือ ความสุขจากสมาธิ เป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติของตัวเองที่ไม่ต้องแสวงหาจากภายนอกหรือต้องได้รับจากผู้ใด...

เคล็ดลับเพิ่มสมาธิ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น

คนที่มีสมาธิย่อมทำงานได้ดี เทคนิคการทำสมาธิแผ่เมตตาไปใช้ในการทำงาน และการเรียนให้ก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิม ติดตาม เคล็ดลับเพิ่มสมาธิ คอลัมน์นี้ดูครับ ...