Month: August 2020

อาการจิตเป็นสมาธิ เป็นอย่างไร

เวลาจิตรวมสงบลงเป็นสมาธิคือ  จะรู้สึกเหมือนตัวเราหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่ง  ตัวเราจะกลายเป็นตัวรู้  ไม่มีร่างกาย  รู้นิ่งอยู่ที่อะไรสักอย่างแบบแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียว  เช่น บางคนเห็นเป็นภาพนิมิตอะไรสักอย่าง  หรือบางคนเห็นเป็นความว่าง หรือบางคนเห็นเป็นแสงสว่าง ..ฯลฯ สารพัดอย่าง.. ขณะที่จิตรวมนั้น จะมีอาการปีติ สุข มากๆๆๆ  ความสุขตอนนั้นจะมหัศจรรย์ล้นเหลือ...

รับมือกับ อาการวัยทอง อย่างง่าย ๆ

การรักษาอาการวัยทอง ด้วยการใช้ฮอร์โมนทดแทนเช่นในอดีตนั้น มีผลข้างเคียงทำให้เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่จะเกิดตามมา งานวิจัยชิ้นใหม่ซึ่งเปิดเผยว่า การทำสมาธิอย่างง่าย ๆ อาจช่วยบรรเทาอาการวัยทองได้ถึง 15%...

วันสมาธิโลก 6 สิงหาคมของทุกปี World Meditation Day

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ได้มีการนำระเบิดปรมาณูที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ไปปล่อยลงที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น ในการประชุมขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย พ ส ล.) จึงกำหนดเอาวันที่ 6 สิงหาคม เป็นวันสมาธิโลก...

สถานที่ มีผลต่อการฝึกสมาธิอย่างไร

มีผลการทดลองว่า การนั่งสมาธิ ตามสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่ความสูงระดับน้ำทะเล แล้วสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนระดับภูเขาภูกระดึง โดยใช้เวลาในการเข้าคอร์ดปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิอย่างน้อย 7 วัน พบว่า ผู้ฝึกใหม่เริ่มเรียนรู้การฝึกสมาธิเบื้องต้นในสถานที่ระดับความสูง 1000 เมตรจากระดับน้ำทะเล จะช่วยให้ทำสมาธิได้ดี และง่ายขึ้น...