Month: June 2020

เทรนด์ของอาหารสุขภาพ | ฝึกฝนตัวเองให้ชื่นชอบการทาน อาหารเพื่อสุขภาพ

เทรนด์อาหารสำหรับคนรักสุขภาพ ที่เป็นเมกะเทรนด์ในตอนนี้ จะคำนึงถึง 5 ปัจจัยหลัก คือ น้ำตาลน้อย ไขมันอิ่มตัวต่ำ ไขมันรวมต่ำ มีใยอาหาร และมีโปรตีนเพียงพอ โดยอาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพของโลกกำลังจะมา และเติบโตขึ้นอย่างมหาศาล โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 18-34 ปี ที่รับกระแสรักสุขภาพและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรอาหาร รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม...

พระ เณร ได้เรียนฟรี อีกทางเลือกของลูกชาวบ้าน

ชาวบ้านธรรมดาตามชนบทที่ห่างไกล การส่งเสียให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือในชั้นสูงๆ นับเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม ตรงจุดนี้ สถาบันพระสงฆ์สามารถเอื้ออำนวยให้ลูกชาวบ้านทั่วๆ ไป ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจใฝ่การศึกษา มีโอกาสที่ได้เรียนหนังสือถึงระดับปริญญาได้ตามความปรารถนา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเยาวชนไทยผู้รักความก้าวหน้าในชีวิต...

ออกกำลังกายเสริม สมาธิ

ปัจจุบันการออกกำลังกายให้ได้ผล ควรฝึก สมาธิ เพื่อใช้ควบคุมตนเอง การออกกำลังกาย ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อแล้ว ยังส่งผลดีต่อ การทำงานของสมองและจิตใจอีกด้วย และส่งผลดีต่อเรื่องสติปัญญาด้วย เป็นกิจกรรมที่เป็นทั้งการป้องกัน และบรรเทาความผิดปกติ...

เผย 5 เคล็ดลับ การปล่อยวาง อย่างแท้จริง

ที่สุดของการปล่อยวาง คือหยุดที่จะคาดการณ์และบังคับควบคุมอนาคต เพราะไม่มีใครที่จะสามารถหยั่งรู้ หรือจัดการกับอนาคตได้ สิ่งเดียวที่ทำได้ คือทำวันนี้ให้ดีที่สุด ไม่มีวิธีอื่นใดอีก ที่จะทำให้อนาคตเราดีได้ เมื่อทำวันนี้อย่างดีและเต็มที่แล้ว ก็จงปล่อยให้ทุกสิ่งเกิดขึ้น ด้วยกฎของเหตุและผล ไม่ว่าเราจะเจอสิ่งดี หรือไม่ดี ให้คิดว่า เราได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว ก็จะไม่ทำให้เราเสียใจภายหลังได้...

กิจกรรมยามว่างที่ช่วยสร้างพลังด้านบวกในตัวเรา

1. การฝึกสมาธินั้น นอกจากจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นแล้ว หากเราฝึกสมาธิเป็นประจำก็จะช่วยลดความเครียด ช่วยให้ใจเย็นขึ้น และเพิ่มมุมมองด้านบวกให้กับเราได้อีกด้วย 2. การอ่านหนังสือดีๆ สักเล่ม ก็เหมือนการเลือกทานอาหาร เรื่องราวที่ไม่สร้างสรรค์ หรือข้อความที่สร้างความขัดแย้ง ก่อให้เกิดผลทางลบต่อทั้งความคิดและการกระทำ ไม่ต่างจากอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์......

สมาธิ เสริมสร้างสุข วัยไหนก็ฝึกได้

เพราะปัจจุบัน กิจกรรมที่เกี่ยวกับ สมาธิ กำลังได้รับความนิยม อาจจะด้วยเหตุผลหลากหลาย ไม่ว่าจะสภาวะความเครียด หน้าที่การงาน อารมณ์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้คนนั้น ขาดสมาธิและสติ ในการดำรงชีวิต การฝึกสมาธิในระยะยาว หากเราทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะวัยไหน ก็สามารถฝึกสมาธิได้หมด เราจะมาดูกันว่าสมาธิ ให้ประโยชน์เราในด้านใดบ้าง...