Month: April 2016

ฝึกสมาธิ ในการกิน ช่วยลดอ้วน ลดพุง

เมื่อนึกถึงคำว่า “สมาธิ” ก็จะนึกถึงการนั่งที่ฝึกฝนจิตใจให้เกิดความสงบ เกิดการผ่อนคลาย การมีสติ รับรู้ ปลอดโปร่ง ช่วยลดความเครียด ซึ่งประโยชน์ของการฝึกสมาธินั้นมีมากมาย การกินก็เช่นกันหากเราสามารถฝึกสมาธิในการกินก็จะช่วยให้เรามีสติ รับรู้ถึง ความต้องการของร่างกายและจิตใจ วิธีการฝึกสมาธิในการกิน... ก่อนจะกินอาหารในแต่ละครั้งควรฝึกจิตใจให้ผ่อนคลายจากอารมณ์ต่างๆ ...

6 วิธีง่ายๆในการประยุกต์วิธีทำสมาธิให้เข้ากับชีวิตประจำวัน

ความเครียดมักจะเข้ามาในเวลาที่เราต้องการความสำเร็จในชีวิต แต่ในโลกนี้ก็มีหลากหลายวิธีในการผ่อนคลายความเครียดลงได้ บางคนอาจเลือกที่จะกินหรือดื่มสังสรรค์กับเพื่อน ขณะที่คนอื่นๆก็อาจพึ่งธรรมะขึ้นอยู่กับแต่ละคน แต่ว่าการฝึกสมาธิก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะการฝึกสมาธิจะช่วยปลดปล่อยจิตใจจากความตึงเครียด ...

การทำสมาธิโดยโยคะ

การฝึกโยคะเป็นการรวมกายและใจเข้าด้วยกัน เหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิให้ ต้องมีกายสงบแน่วแน่ และลมหายใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในร่างกายเรา เมื่อเรามีกายที่สมดุล มีจิตที่สงบนิ่งมั่นคง ก็จะช่วยยกระดับ จิตให้สูงขึ้นเต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ การฝึกโยคะนั้นเราจึงต้องมีสติกับกายที่รู้อยู่ ตลอดเวลาจึงเกิดสมาธิผสานกับลมหายใจเข้าออกก่อให้เกิดเป็นสมาธิ ...